Tag Archives: Lu Rusciu Te Lu Mare

Alex Pizzuti & Adalwolf feat. Focu Mio: “Lu Rusciu Te Lu Mare” remixed by RIVAZ

The popular song “Lu Rusciu Te Lu Mare” by Focu Mio, has ... Read More

Alex Pizzuti & Adalwolf feat Focu Mio are unstoppable with “Lu Rusciu Te Lu Mare”

Inspired by a well-known folk song from Salento, Alex Pizzuti and Adawolf ... Read More